Recensie

Fahrenheit 9/11 (2004)

De film is niet bedoeld om de kijker te informeren, maar om de Amerikaanse kiezer ertoe te bewegen George W. Bush straks de laan uit te sturen.

door Kenji Stamet om 22:45 in RECENSIES
Fahrenheit 9/11 poster
Regie: Michael Moore

Voor Michael Moore heiligt het doel de middelen. In zijn ogen is president George W. Bush een leugenaar, een dief (van het presidentschap) en een moordenaar, wiens kansen op herverkiezing zover mogelijk gereduceerd dienen te worden, op wat voor manier dan ook. Om zijn steentje aan dit doel bij te dragen heeft Moore zijn nieuwste film, Fahrenheit 9/11, als politiek wapen ingezet. De film, die in de VS alle verwachtingen (wat bezoekersaantallen betreft) heeft verpletterd, is een propaganda-instrument en kan alleen met een flinke dosis fantasie nog een documentaire worden genoemd. Journalistieke principes zoals hoor en wederhoor, en context, worden openlijk met voeten getreden om van Bush een karikaturaal portret te schilderen, een cinematografische spotprent waaruit George Junior als een compleet incompetente, gewetenloze joker naar voren komt. Of alles wat Moore in deze film naar voren brengt de waarheid reflecteert, is irrelevant geworden. De waarde en het belang van Fahrenheit 9/11 zullen worden bepaald door het politieke effect dat Moore’s propaganda sorteert, en door de vraag die iedere kijker zichzelf zal moeten stellen: heiligt dit doel inderdaad deze middelen?

De premisse van deze film is duidelijk: alles aan George W. Bush en zijn presidentschap is nep. Bush heeft zijn overwinning op Al Gore destijds op oneerlijke wijze verkregen en iedereen heeft hem ermee laten wegkomen. Aan het begin van de film zit één van de sterkste fragmenten, waarin voornamelijk zwarte leden van het Huis van Afgevaardigden proberen een officiële aanvechting van de kiesresultaten van de grond te krijgen. Slechts één handtekening van een senator is hiervoor vereist, maar geen enkele senator geeft thuis – ook de Democraten niet. Eenmaal in het zadel gooit Bush er met de pet naar, al ligt er meer dan genoeg werk op hem te wachten. Hij krijgt zijn wetten niet doorgedrukt, de Senaat wordt een Democratisch bolwerk, zijn populariteit daalt, en wat doet de president? “With everything going wrong, he did what any of us would do”, sneert Moore in zijn voice-over, “he went... on vacation.”

En dan breekt 11 september 2001 aan. Iedereen zal onderhand hebben gehoord van de amateurbeelden waar Moore de hand op wist te leggen, waarop te zien is hoe Bush zeven minuten lang niets doet, nadat hij heeft gehoord dat het tweede vliegtuig zich in het WTC heeft geboord. Moore vergroot het gezicht van de president uit, zodat de verbijsterende leegte achter diens ogen onontkoombaar is, en levert de genadeklap door er een innerlijke monoloog bij te bedenken: ”Was it the guy [Saddam] my daddy’s friends delivered a lot of weapons to? Was it that group of religious fundamentalists [de Taliban] who visited my state when I was governor? Or was it the Saudis? Damn, it was them.”

Dat is het startpunt van Moore’s eigenlijke exposé. Bush, zo betoogt hij, had helemaal geen zin om achter Osama bin Laden aan te gaan, vanwege de nauwe banden die al decennia lang bestaan tussen de families Bush en Bin Laden. De letterlijk honderden miljarden dollars, die door onder anderen de Bin Ladens in het Amerikaanse bedijfsleven én in de carrières van beide Georges zijn gepompt, hebben de Saoedi’s binnen de VS verzekerd van een vrijwel onaantastbare positie. Dus terwijl Bush deed alsof hij met een (veel te kleine) troepenmacht in Afghanistan achter Osama aanging, hield hij belangrijke Saoedi’s in Amerika de hand boven het hoofd en stond ze toe het land per vliegtuig te verlaten toen het Amerikaanse luchtruim officieel nog gesloten was. Stap twee voor Bush en het militair-industriële complex: het aangrijpen van alle schitterende kansen die door ‘nine-eleven’ waren gecreëerd. Niet alleen kon de – kunstmatig hooggehouden – massahysterie over terrorisme worden gebruikt voor het doordrukken van de Patriot Act (een wet die in de naam van terrorismebestrijding de inperking van enkele fundamentele burgerrechten toestaat), maar met een beetje kwade wil kon het Amerikaanse volk er ook van overtuigd worden dat Osama en Saddam Hoessein twee handen op één buik waren. En lag de weg open naar een tweede Golfoorlog, die tot doel zou hebben om de immense Irakese oliereserves te ontsluiten voor wat Bush zelf de “haves and have-mores” noemt… aldus Michael Moore. Zo kon het gebeuren dat een nationale tragedie werd misbruikt om Amerikaanse troepen een oorlog in te sturen, die zogenaamd werd gevoerd om Saddam zijn ‘weapons of mass destruction’ te ontfutselen, maar in feite een afschuwelijke farce was.

OK, duidelijk genoeg. George W. Bush is een onbetrouwbare, door en door cynische klootzak zonder hersens. Ondanks Moore’s bewust eenzijdige portrettering van Bush, spreken de onnozelheid, de arrogantie en de oppervlakkigheid die de Amerikaanse president in deze film aan de dag legt voor zichzelf. En een boef als Rumsfeld verdient het om zijn gelul over de ‘menselijkheid’ van zogenaamde precisiebombardementen geflankeerd te zien door beelden van uiteengereten Irakese burgers. Ja, de de wereld is waarschijnlijk beter af als Bush bij de komende presidentsverkiezingen het onderspit delft.

Maar dat Moore gelijk heeft over zijn president betekent nog niet dat Fahrenheit 9/11 een goede film is, wat ze in Cannes ook mogen beweren. Zoals gezegd is deze film geen journalistiek produkt, maar een politiek instrument: het is belangrijker een bepaald effect te sorteren, dan om het betoog feitelijk te doortimmeren. Waar de historische banden tussen de Bushes en de Bin Ladens aannemelijk worden gemaakt door middel van data, cijfers en documenten (het werk van schrijver Craig Unger), daar bestaat bijvoorbeeld het segment over de bewust gecreëerde angst voor nieuwe aanslagen geheel uit los zand. Want wat krijgen we te zien: een psycholoog die uitlegt dat mensen het eenvoudigst onder controle te brengen zijn als je ze bang maakt, afgewisseld met nieuwsbeelden van verschillende terrorisme-waarschuwingen. Kunnen we hieruit concluderen dat al die alarms nep waren, één en al sinistere manipulatie van de regering? Volgens Moore wel; iedereen met een beetje kritisch vermogen zal daar anders over denken. En wat illustreert de soundbite van Britney Spears (“I think we should just trust our president in every decision that he makes”) anders dan Moore’s uiterste selectiviteit in het tonen van voor- en tegenstanders van het regime?

Ook wanneer je de film beoordeelt als propagandamateriaal blijft hij niet zonder meer overeind. Moore heeft een aantal indrukwekkende verhalen te vertellen, met name dat van Lila Lipscomb, de trotse en patriottistische vrouw die haar familie beschouwt als “part of the backbone of America”, en die zwaar gedesillusioneerd raakte in haar regering nadat haar zoon in Irak sneuvelde. Weinig mensen zullen het droog houden bij het fragment waarin zij de laatste brief voorleest die haar zoon schreef, uiting gevend aan zijn eigen woede jegens Bush en zijn leugens. Maar talrijker zijn de ietwat nietszeggende segmenten (over een ondergesubsidieerde grenswacht, of over een bejaarde die de FBI op bezoek krijgt) die de centrale boodschap eerder vertroebelen dan ondersteunen.

Als spotprent scoort Fahrenheit 9/11 nog de meeste punten. Moore beschikt over een heerlijk venijnig gevoel voor humor en heeft in George W. zijn ideale slachtoffer gevonden: een zelfingenomen, leeghoofdige boerenlul die bij iedere poging om iets diepzinnigs te zeggen over zijn woorden struikelt. De manier waarop Moore de draak steekt met Bush’ cowboy-retoriek tijdens de jacht op Osama (“We’re gonna smoke him out!”) is om je te bescheuren. Daar ligt de grote kracht van Michael Moore: in de overdrijving, de uitvergroting en de simplificatie.

Het probleem is dat Moore uiteindelijk niet wil dat die aspecten in ogenschouw worden genomen; hij afficheert Fahrenheit 9/11 voornamelijk als de uiteenzetting van een onaanvechtbare waarheid. Niet voor niets presenteert hij op zijn website een ‘Factual Back-Up’ van de feitelijke beweringen in de film. Maar dat zijn feitjes kloppen doet niets af aan de eenzijdigheid van zijn verhaal, en vertelt je als kijker geen klap over de betrouwbaarheid van de conclusies die Moore trekt.
Fahrenheit 9/11 is een bot politiek slagwapen, en daarmee uiterst geschikt voor de Amerikaanse arena, waar nuance en objectiviteit kansloos lijken. Zoals het zich nu laat aanzien, is het mogelijk dat Moore’s film inderdaad van grote invloed zal zijn op de komende presidentsverkiezingen. Daarmee zou het een uiterst belangrijke film zijn. Maar een goede film? Nee.

57 Reacties

account_circleLog in of registreer om mee te praten.

Sai

Avatar

Goede recensie! Al wil ik de film natuurlijk nog steeds zien. 8-).

Gods Lonely Man

Avatar

Eerste negatieve wat ik over de film heb gehoord.
Dat zijn argumenten eenzijdig zijn en veel al eenvoudig onder uit te halen zijn, is begrijpelijk. Maar daar zal ik me (iig de eerste keer) niet aan storen denk ik.

Ga er zeker weten heen (pas over twee weken, stomme geld problemen ook altijd :|), hopelijk vind ik hem wel wat leuker Smiley face

ruben

Avatar

Ongetwijfeld is het een botte film. Maar je moet wel bedenken voor wie Fahrenheit bedoeld is...voor de Amerikanen. En een volk dat nog steeds voor een groot deel achter Bush aanloopt, een volk dat een heel andere blik heeft op politiek dan b.v. Nederlanders, en politiek ook op een heel andere manier beleeft (kijk b.v. naar de hele presidentscampagne of de toespraken van politici), denk ik dat deze vorm - overdrijving, uitvergroting, simplificatie - de juiste is. Deze manier spreekt aan. Dus wat dit betreft heiligt het doel zeker de middelen.

Kenji

Avatar

ruben "Ongetwijfeld is het een botte film. Maar je moet wel bedenken voor wie Fahrenheit bedoeld is...voor de Amerikanen. En een volk dat nog steeds voor een groot deel achter Bush aanloopt, een volk dat een heel andere blik heeft op politiek dan b.v. Nederlanders, en politiek ook op een heel andere manier beleeft (kijk b.v. naar de hele presidentscampagne of de toespraken van politici), denk ik dat deze vorm - overdrijving, uitvergroting, simplificatie - de juiste is. Deze manier spreekt aan. Dus wat dit betreft heiligt het doel zeker de middelen."
Ik twijfel er niet aan dat de film een bepaalde doelgroep heeft, en dat hij op die groep zijn uitwerking niet zal missen. Ik sympathiseer zelfs met het uiteindelijke doel dat Moore hiermee voor ogen heeft. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom deze film hoger zou moeten aanslaan. Ik ben niet overtuigd; het feit dat de film niet aan mij gericht is zal me bij het beoordelen ervan een worst zijn.

ruben

Avatar

Nee, dat zeg ik ook niet...

Ik erger me ook kapot aan zijn Stupid White Men. En ook Columbine vond ik niet altijd even sterk. Het is niet mijn (of, onze) manier om dingen aan te pakken. Maar omdat ik uiteindelijk zijn politieke doel voor een groot deel onderschrijf, is er toch een deel van mij dat sympathie kan opbrengen voor zijn films/boeken...en hoop ik dat veel Amerikanen de film zullen gaan zien.

en ik besef dat dat een heel foute gedachte is... :}

WoUtoMatiC

Avatar

Goede recensie T+) Ik ben eigenlijk nog nieuwsgieriger geworden. Gouden palm vs. Bot Politiek Slagwapen. :E

Adamica

Avatar

Tja..Wat vond ik van deze film? Is het een propaganda-instrument?
Daar moet ik volmondig neen op zeggen. Daarom ben ik het ook maar gedeeltelijk met de recentie eens.
Nou...ach...Misschien kan je dit in Amerika propagada noemen maar als je als Nederlander gewoon de krant en andere media volgt is er niets nieuws onder de zon. Ik kreeg niet meer dan een gevoel dat ik een film voor de tweede keer keek. ofwel.. Geen nieuws. Schokkend misschien voor die gene die niet willen opletten maar vrij
repetief als je alles al weet.

Kenji

Avatar

Adamica "Tja..Wat vond ik van deze film? Is het een propaganda-instrument?
Daar moet ik volmondig neen op zeggen. Daarom ben ik het ook maar gedeeltelijk met de recentie eens.
Nou...ach...Misschien kan je dit in Amerika propagada noemen maar als je als Nederlander gewoon de krant en andere media volgt is er niets nieuws onder de zon. Ik kreeg niet meer dan een gevoel dat ik een film voor de tweede keer keek. ofwel.. Geen nieuws. Schokkend misschien voor die gene die niet willen opletten maar vrij
repetief als je alles al weet."
Eh, begrijp je de term 'propaganda' wel? Heeft minder te maken met de nieuwswaarde van de film dan met de bedoeling die erachter zit, nl. het winnen van zieltjes.

Adamica

Avatar

Ik als nuchtere Nederlander kan het aan elkaar plakken van nieuwsbeelden geen propaganda noemen. Ik noem het meer meer een campagne tegen Bush.
Klinkt wat vriendelijker ook,..
vindt je niet?

Sai

Avatar

Adamica "Ik als nuchtere Nederlander kan het aan elkaar plakken van nieuwsbeelden geen propaganda noemen. Ik noem het meer meer een campagne tegen Bush.
Klinkt wat vriendelijker ook,..
vindt je niet?"
En wat is dan wel propaganda? Leni Riefenstahl plakte ook alleen maar beeldjes aan elkaar.

Sundance Kid

Avatar

Pro·pa·gan·da (de ~)
1 systematische werkzaamheid om aanhangers te winnen voor zekere principes

Tsja, ik kan eromheen lullen wat ik wil, maar uiteindelijk valt wat Moore doet natuurlijk wel degelijk hieronder. Misschien dat het wel een bijna negatieve betekenis heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet. Begrijp me overigens niet verkeerd Moore is mijn held en de film krijgt van mij vijf dikke sterren, maar...Het is wél propaganda.

MikeyMo

Avatar

Sundance Kid "pro·pa·gan·da (de ~)
1 systematische werkzaamheid om aanhangers te winnen voor zekere principes

Tsja, ik kan eromheen lullen wat ik wil, maar uiteindelijk valt wat Moore doet natuurlijk wel degelijk hieronder. Misschien dat het wel een bijna negatieve betekenis heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet. Begrijp me overigens niet verkeerd Moore is mijn held en de film krijgt van mij vijf dikke sterren, maar...Het is wél propaganda."

dat is het probleem met deze film: haat je bush dan geef je hem een 10, hou je van Bush dan geef je hem een 1.

Men kan kennelijk niet onpartijdig deze film beoordelen.

Zeurdoos

Avatar

MikeyMo "dat is het probleem met deze film: haat je bush dan geef je hem een 10, hou je van Bush dan geef je hem een 1.

Men kan kennelijk niet onpartijdig deze film beoordelen."


Ik moet zeggen dat Kenji/Bolo het aardig lukt!

Ik zal binnenkort de film zelf gaan bekijken en vergelijken met "Dude, where's my country" van Michael Moore.
Als ik de recensie zo lees dan zit 911 aardig dicht bij het boek in de buurt, een boek waar ik halverwege mee gestopt ben doordat het maar door en door en door ratelde, en met feit na feit kwam.
Misschien dat het mét beelden wat langer boeit...

mrkaffa

Avatar

Ik heb de film gisteren gezien, en ik moet zeggen dat ik voor her grootste gedeelte eens ben met je recensie,maar ik vind wel dat je in je achterhoofd moet houden dat hoe er in amerika over de oorlog word bericht ,ook zeer eenzijdig is.Dus dat Moore daarop reageert met een film die puur en alleen laat zien wat een joker Bush is en hoe nep die oorlog is,vind ik wel kunnen, want de regering Bush heeft ruimschoots de kans gehad(en benut) om een eigen draai aan de werkelijkheid te geven,dus wederhoor vind ik niet echt nodig,dan krijg je nl toch weer hetzelfde riedeltje,en denk je nu echt dat iemand van de regering Bush had willen meewerken aan Moore zijn Docu..? d8 het niet!..

mrkaffa

Avatar

O..en nog even over die terreuralarmen,ik durf niet te zeggen dat ze die dreigingen afgaven om de mensen bang te houden, maar op een gegeven moment begon ik me er ook wel aan te ergeren dat er praktisch elke dag werd gezegd dat er reden was om te denken dat er een nieuwe aanslag die week zou gaan plaats vinden.Ze hadden gefaald met9/11 en nu d8en ze:We gaan gewoon elke dag een alarm afgeven,en als er dan wat gebeurd kunnen we altijd zeggen dat we ze al gewaarschuwd hadden...ja..zo kan ik het ook.En er is sinds 9/11 geen aanslag meer geweest,dus dat die alarms nep waren kan je wel zeggen.Kijk,als ik iedereen waarschuw dat morgen de wereld vergaat, is de waarschuwing op zich echt,want ik heb hem gedaan, maar het is alleen totaal nergens op gebaseerd.snappie?

Adamica

Avatar

Pro·pa·gan·da (de ~)
1 systematische werkzaamheid om aanhangers te winnen voor zekere principes

cam·pag·ne (de ~, ~s)
1 stelselmatige publieke actie voor een bep. doel
2 periode van volle werkzaamheid in een seizoenbedrijf
3 veldtocht

en dan het verschil tussen ;

prin·ci·pe (het ~, ~s)
1 grondoorzaak, werkend beginsel => princiep
2 grondstelling, grondbeginsel => beginsel
3 stelregel => grondregel, grondstelling, princiep

doel (het ~, ~en)
1 voorwerp waarop men schiet => doelwit
2 [sport] ruimte waardoor of waarin bij sommige balspelen de bal gegooid, geschopt enz. moet worden => goal, hok
3 de situatie waarnaar men streeft => bekommernis, doeleinde, doelwit, objectief, streven [Belg.]

Ik denk dat Moore naar een situatie streeft en niet naar een principe.
Ik noem het dus een campagne.

Ann McDunn

Avatar

Prima recensie, en ik lees net dat Fahrenheit 9/11 in Amerika de best bekeken documentaire ooit is. De conservatieve club Citizens United heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen om tv-spotjes voor de film van de buis te krijgen, dit omdat er niet met de beeltenis van een presidentskandidaat geadverteerd mag worden. Journalisten en filmmakers proberen alle feitelijke onjuistheden uit de film te halen, omdat ze de documentaire een aanfluiting voor hun vak vinden.

De democraten ontvangen de film met open armen en ze zien de documentaire als de ultieme anti-Bush spot. Presidentskandidaat Kerry zegt overigens dat hij Fahrenheit 9/11 nog niet gezien heeft, volgens mij heeft hij wel degelijk gekeken, maar volgens Kerry zou het niet goed zijn zich te veel te afficheren met de links-radicaal Moore. Het middenkader is daar niet van gediend.

Michael Moore pareert op zijn website de aanvallen op zijn documentaire: hij heeft elk genoemd feit uit de film uitvoerig onderbouwd.

Al met al kan het in Amerika nog een hele hetze worden.

ruben

Avatar

Ik heb de afgelopen week heel de week internet-radio geluisterd. FOX radio. Je wil niet weten hoe die lui daar over politiek praten. Ongelooflijk. Moet mijn wereldbeeld en mijn beeld over Amerika toch weer een beetje bijstellen...wat negatiever, wel te verstaan. Natuurlijk is FOX niet representatief voor heel Amerika...maar toch.

Was een talkshow met Bill O'Reilly (een heel bekend talkshowhost, schijnt: http://www.billoreilly.com/), waarin mensen konden reageren. Een beller die enkele kritische kanttekeningen maakte bij het beleid van Bush kreeg te horen dat hij van Bill wel 2 tickets naar Cuba cadeau kreeg, omdat ie het blijkbaar niet naar zijn zin had in de VS. Even later zei vriend Bill dat hij het liefst alle Noord-Koreanen dood wilde, maar omdat dat niet ging moesten wel Noord-Korea maar economisch wurgen. Ten slotte stelde hij nog dat links maar 1 doel had: Amerika belachelijk maken.

Oh ja, en menig keer werd gezegd dat Europeanen hun smoel moesten houden, want we hadden het aan de VS te danken dat we hier geen Duits praten.

En dit op 1 van de grootste radiostations (hij heeft ook een TV-show) van het land. Het machtigste land van de wereld. Een land dat voor een groot gedeelte het beleid van Bush steunt.

Ik heb mijn vertrouwen in de mensheid nu toch echt verloren.

dan maar wat tegengif: www.thedailyshow.com
je kunt heel bijna alle afleveringen online bekijken!

Rinzwind

Avatar

Hoi,

Op nederland 1 is er nu een en ander over F 9-11 Smiley face

Moore heeft overigens met deze film hetzelfde gedaan als met Columbine: hij gebruikt selektieve quotes, fragmenten die slechts gedeeltelijk getoond worden en in een verkeerde tijdsvolgorde geplaatst worden. Daarnaast zijn er ook nog ronduit leugens te vinden in de film.

2 voorbeelden:
- Moore noemt 45% als de tijd die Bush vakantie heeft genoten tijdens zijn presidentsschap voor 9-11. Dit zou 13% zijn volgens anderen Smiley face
- De scene met daarin als einde dat Bush iets zegt als "en kijk nu hoe ik deze golfbal neem" was opgenomen RUIM voor 9-11 en had betrekking op een aanslag van palestijnen in israel.

En nee ik ben geen voorstander van Bush ;)

rockstarheaven

Avatar

Goede recensie.
Ik heb hem gezien en eigenlijk ben ik wel blij dat op deze eenzijdige,overdreven docu de boodschap overkomt voor de onwetende burger.

Kenji

Avatar

mrkaffa "En er is sinds 9/11 geen aanslag meer geweest,dus dat die alarms nep waren kan je wel zeggen."
Uh-huh, meer bewijs heb je niet nodig!

mrkaffa "Kijk,als ik iedereen waarschuw dat morgen de wereld vergaat, is de waarschuwing op zich echt,want ik heb hem gedaan, maar het is alleen totaal nergens op gebaseerd.snappie?"
Oh juist, dank je! Ik beloof dat ik het woord 'nep' nooit meer lichtvaardig zal gebruiken!

mrkaffa

Avatar

Nu ben ik wel heel benieuwd naar jouw bewijzen dat al die tereuralarmen echt waren,Bolo,want als je alle rapporten mag geloven(van dhr Butler) blijkt dat ze schromenlijk hebben overdreven,dus waarom zouden ze dat niet gedaan hebben met die terreuralarmen?

Kenji

Avatar

mrkaffa "nu ben ik wel heel benieuwd naar jouw bewijzen dat al die tereuralarmen echt waren,Bolo,want als je alle rapporten mag geloven(van dhr Butler) blijkt dat ze schromenlijk hebben overdreven,dus waarom zouden ze dat niet gedaan hebben met die terreuralarmen?"
Als je mijn recensie goed hebt gelezen weet je dat ik helemaal niet beweer dat die terreuralarms bona fide waren.

Waar het mij om gaat is dat Moore met een paar suggestieve nieuwsbeelden en het verhaal van een psycholoog het bewijs geleverd denkt te hebben dat de regering-Bush expres vals alarm heeft geslagen om de angst er in te houden.

Dus nog eens voor de duidelijkheid: het zou best kunnen dat die waarschuwingen met opzet waren gepland, maar Moore draagt in deze film geen enkel bewijs aan voor dat scenario. Daar ging het mij om, snappie?

Barthuz

Avatar

De kritiek dat Moore in deze film partij kiest is natuurlijk volkomen terecht. Maar je moet daarbij dan wel ook bedenken dat de Republicans in de VS bijna alle grote media-bedrijven volledig handen hebben. Ik denk dat Moore zijn films en boeken vooral maakt om tegengas te kunnen geven tegen de ultra-conservatieve media in de VS. Ik denk niet dat de gemiddelde Amerikaan snel objectieve berichtgeving zal ontmoeten. Wij in Nederland daardoor dus ook niet echt veel.

mrkaffa

Avatar

Kenji "Kunnen we hieruit concluderen dat al die alarms nep waren, één en al sinistere manipulatie van de regering? Volgens Moore wel; iedereen met een beetje kritisch vermogen zal daar anders over denken."



k d8 dat je hiermee bedoelde te zeggen dat iedereen met een beetje kritisch vermogen beseft dat die alarmen echt waren,maar je bedoelde dus dat iedereen met een beetje kritisch vermogen niet door die psycholoog en een paar "suggestieve ""beelden zich laat verleiden...en zijn mening op wat meer feiten zal basseren..ahaa ik snap!ok we zijn het eens(hoop ik)

mrkaffa

Avatar

(ben nog niet zo bekwaam in het quoten)

[edit Bolo: dat kan door stukken tekst tussen quote-tags te zetten, dus: (quote)tekst(/quote), maar dan met rechte haakjes [ ] ipv ronde.]

Kenji

Avatar

mrkaffa "k d8 dat je hiermee bedoelde te zeggen dat iedereen met een beetje kritisch vermogen beseft dat die alarmen echt waren,maar je bedoelde dus dat iedereen met een beetje kritisch vermogen niet door die psycholoog en een paar "suggestieve ""beelden zich laat verleiden...en zijn mening op wat meer feiten zal basseren..ahaa ik snap!ok we zijn het eens(hoop ik)"
Dat bedoelde ik inderdaad! :Y

Kesse

Avatar

Ik heb de film ook gezien, alleen snap ik nog steeds de titel niet. Natuurlijk snap ik 9/11 wel, alleen dat Fahrenheit. Waar slaat dat op?

gert

Avatar

Kesse "Ik heb de film ook gezien, alleen snap ik nog steeds de titel niet. Natuurlijk snap ik 9/11 wel, alleen dat Fahrenheit. Waar slaat dat op?"

De titel is een woordspeling op de titel van het boek Fahrenheit 451 van Ray Bradbury; dat gaat over boekverbrandingen (451 F is de temperatuur waarop papier verbrandt). Bush heeft 9-11 ook aangegrepen om individuele vrijheden in te perken; dus vandaar.

einstein

Avatar

kenji "OK, duidelijk genoeg. George W. Bush is een onbetrouwbare, door en door cynische klootzak zonder hersens. Ondanks Moore’s bewust eenzijdige portrettering van Bush, spreken de onnozelheid, de arrogantie en de oppervlakkigheid die de Amerikaanse president in deze film aan de dag legt voor zichzelf. En een boef als Rumsfeld verdient het om zijn gelul over de ‘menselijkheid’ van zogenaamde precisiebombardementen geflankeerd te zien door beelden van uiteengereten Irakese burgers. Ja, de de wereld is waarschijnlijk beter af als Bush bij de komende presidentsverkiezingen het onderspit delft"

Wat is het kennelijk voor sommigen toch makkelijk, wanneer je de middelen daarvoor tot je beschikking hebt, om iemand voor het grote publiek zwart te maken. Zelf buiten de politieke arena staande en alle beperkingen die dat oplegt, ongeneerd je gal spuwen op personen die door hun positie gevangen zitten en niets terug kunnen doen.
MM raapt op averse wijze zoveel mogelijk negatieve publiciteit over Bush en volgelingen bijelkaar en voegt dit samen tot een, volgens Cannes, journalistiek meesterwerk.

Aan niemand verantwoording schuldig en al helemaal geen alternatieven aandragende is dit opportunisme ten top. Vreemd genoeg slaat dit opportunisme nu goed aan bij het nederlandse publiek. De velen die destijds hun verwijtende vingertje richting Fortuyn opstaken en hem beschuldigden van bovenstaande, zitten nu likkenbaardend vooraan in de bioscoop. het kan verkeren..

ruben

Avatar

Joh, doe 's ff chillen! Zo makkelijk Moore met zijn subject omgaat, zo makkelijk scheer jij nu weer een hele reeks mensen over 1 kam...Een soort rechtse MM, zou je jezelf kunnen noemen Smiley face

einstein

Avatar

Iets wat nog kwalijker is, is dat deze recensie puur plagiaat is!
B-) helaas kenji, ontgaat einstein niets..

kijk hier maar eens!

Bukowski

Avatar

einstein "iets wat nog kwalijker is, is dat deze recentie puur plagiaat is!
B-) helaas kenji, ontgaat einstein niets..

kijk hier maar eens!"
Als iets verder had gekeken - maar we weten dat dat moeilijk voor je is ;) - had je gezien dat Kenji zijn rescensie twee dagen eerder hier plaatste.

hermit elephant

Avatar

Oeoeoe... Hier moet iemand door het stof!!! Nog erger dan plagiaat is een valse beschuldiging. :X

Kenji

Avatar

Iets te gretig en vals beschuldigd einstein. Wat mij betreft heb je je nu echt laten kennen.
En wat dat plagiaat betreft: daar gaat FilmTotaal z.s.m. stappen tegen ondernemen.

einstein

Avatar

Bolo "[edit Bolo: heb mijn eerdere reactie gewijzigd, op verzoek van FilmTotaal. Wil niet zeggen dat ik er niet meer achter sta.]"

Wat zullen we nu beleven?! Ik ben zo vriendelijk om de misstap van een of andere inferieure website (met veel irritante pop-ups), die jou werk jatten, aan de kaak te stellen. En in plaats van waardering is nu deze hoon mijn deel? thanks a lot!.. :N

einstein

Avatar

(en weet je wat het grappige is, kenji, zodra je bij google "filmtotaal + fahrenheit" intikt, staat deze website als 4e hit)

Bolo " heb mijn eerdere reactie gewijzigd, op verzoek van FilmTotaal."

gelukkig dat er zo te horen bij filmtotaal wel verstandige mensen rondlopen, die het werk van een klokkenluider op de juiste waarde kunnen schatten..

Peter

Avatar

einstein "gelukkig dat er zo te horen bij filmtotaal wel verstandige mensen rondlopen, die het werk van een klokkenluider op de juiste waarde kunnen schatten.."

Ik ben je dankbaar dat je die site hebt gevonden (hoe kwam je daar als ik vragen mag?), maar je verwacht toch niet dat we blijer worden als je dat brengt in de vorm van een regelrechte beschuldiging naar Kenji toe?

Tako

Avatar

Ik neem het in dit geval voor Einstein op want volgens mij bedoelde die niet dat Kenji zijn recensie niet zelf had geschreven. Grap die even verkeerd valt (don't touch de "recencies!") dus stel voor dat we dit weer achter ons laten en Einstein voortaan overal grappen maakt behalve bij de recensies ;)

gert

Avatar

Om maar eens ontopic te gaan...
Volgens mij vinden nederlanders het fijn om eindelijk eens wat andere retoriek uit amerika te horen dan de retoriek van Bush, die nu al lang genoeg de kranten heeft gevuld.
Ik moet de film nog gaan zien, maar naar aanleiding van wat ik gehoord en gelezen heb, vraag ik me toch af hoezo ze in Cannes hebben gezegd dat de nominatie van de film van Moore niets met de politieke boodschap te maken heeft. In Bowling for Columbine werd me al meteen duidelijk wat een eenzijdige en oppervlakkige argumenten worden aangedragen het lijkt me dat dat in Fahrenheit niet anders zal zijn. Dan vraag ik me toch af wie zat er in de jury bij het filmfestival van Cannes?

En einstein heb jij al eens steekhoudende argumenten gehoord van de regering Bush over het door hen gevoerde beleid? MM speelt hetzelfde spelletje ;)

hermit elephant

Avatar

einstein "gelukkig dat er zo te horen bij filmtotaal wel verstandige mensen rondlopen, die het werk van een klokkenluider op de juiste waarde kunnen schatten.."

Dit vind ik echt tè gemakkelijk! Eerst 'mooie' sier maken met je ontdekking en Bolo beschuldigen van plagiaat, om je vervolgens verongelijkt terug te trekken achter de gekwetsheid van de miskende klokkenluider. Een vent met ballen zegt gewoon 'sorry'...

Slemper

Avatar

gert "Dan vraag ik me toch af wie zat er in de jury bij het filmfestival van Cannes?"


de jury werd geleid door Quentin Tarantino

Adamica

Avatar

Einstein ; "opportunisme ten top."
Wat een gelegenheid krijg ik hier weer om jou zwart te maken. Niet echt nodig meer na de onzin waarmee je jezelf hier weer waarmaakt. Ik denk dat maar weinig mensen je hier nog serieus nemen.
Anders ik wel niet.
Vergelijk jezelf met Bush?! Zijn strop wordt ook steeds strakker om zijn nek naarmate hij meer onzin verteld.

einstein

Avatar

Adamica "Geen nieuws. Schokkend misschien voor die gene die niet willen opletten maar vrij repetief als je alles al weet."

en, alwetende Adamica, zo te horen ben jij gelukkig een van de weinige naivelingen die deze film voor waarheid aanneemt. Je gedachte dat mm's docu een opsomming is van objectief gebrachte feiten lijkt me aan enige nuancering toe.

adamica "als Nederlander gewoon de krant en andere media volgt is er niets nieuws onder de zon."

ben eigenlijk wel benieuwd wel kranten en media jij zoal leest en waarin dus dezelfde stemmingmakerij te vinden in als in mm's werk. Volgens mij, adamica, ben jij eerder een ster in het selectief waarnemen van zaken die je wel goed in de oren klinken.

Colonel_Kurz

Avatar

einstein "Wat is het kennelijk voor sommigen toch makkelijk, wanneer je de middelen daarvoor tot je beschikking hebt, om iemand voor het grote publiek zwart te maken. Zelf buiten de politieke arena staande en alle beperkingen die dat oplegt, ongeneerd je gal spuwen op personen die door hun positie gevangen zitten en niets terug kunnen doen.
MM raapt op averse wijze zoveel mogelijk negatieve publiciteit over Bush en volgelingen bijelkaar en voegt dit samen tot een, volgens Cannes, journalistiek meesterwerk."
Hoe kom jij erbij dat Bush geen middelen heeft om zich te verdedigen? Bush heeft miljoenen om de godganse dag de Amerikaanse televisie te bestoken.
einstein "
Aan niemand verantwoording schuldig en al helemaal geen alternatieven aandragende is dit opportunisme ten top. Vreemd genoeg slaat dit opportunisme nu goed aan bij het nederlandse publiek. De velen die destijds hun verwijtende vingertje richting Fortuyn opstaken en hem beschuldigden van bovenstaande, zitten nu likkenbaardend vooraan in de bioscoop. het kan verkeren.."
Nee, het vervelende is vooral dat Moore Bush beschuldigt van suggestieve beïnvloeding van de mensen met behulp van de media, terwijl hij precies hetzelfde doet.

Dit is dan ook waarom de documentaire bij mij een vies smaakje achterliet: Ik wil graag meegaan in wat Moore doet, maar ik weet dat wat hij doet niet klopt... Zijn ideologie, daar sympathiseer ik mee, maar zijn handelswijze niet. Maar als ik me bedenk wat die Amerikanen dagelijks door hun media voor de kiezen krijgen geschoven, dan hebben ze zo'n film misschien wel hard nodig.

einstein

Avatar

Colonel_Kurz "Hoe kom jij erbij dat Bush geen middelen heeft om zich te verdedigen? Bush heeft miljoenen om de godganse dag de Amerikaanse televisie te bestoken"

Tuurlijk heeft Bush wel middelen in de vorm van geld, televisietijd en het altijd gewillige oor van de media. Hij heeft alleen niet de vrijheid zoals moore om ongeneerd op de man kunnen spelen. Alles zal wat subtieler en indirecter verpakt moeten worden zodat de gemiddelde amerikaan erin trapt.

Daarnaast is Bush vooral aangewezen op zijn advideurs. Het lijkt overigens wel dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zich hier veel minder van aan trekt. Hij doet bij tijd en wijle boude uitspraken waarvan ik vermoed dat ze voor diezelfde adviseurs tenenkrommend moeten zijn. Sensatie beluste 'wereldverbeteraars' als mm zijn niet te beroerd om dergelijke uitspraken uitvergroot samen te voegen tot een gouden palm film. Meer dan inkoppertjes zijn het feitelijk niet, die echter wel precies voldoen aan wat een linkse meerderheid graag wil horen

ruben

Avatar

einstein "Tuurlijk heeft Bush wel middelen in de vorm van geld, televisietijd en het altijd gewillige oor van de media. Hij heeft alleen niet de vrijheid zoals moore om ongeneerd op de man kunnen spelen. Alles zal wat subtieler en indirecter verpakt moeten worden zodat de gemiddelde amerikaan erin trapt.

Daarnaast is Bush vooral aangewezen op zijn advideurs. Het lijkt overigens wel dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, zich hier veel minder van aan trekt. Hij doet bij tijd en wijle boude uitspraken waarvan ik vermoed dat ze voor diezelfde adviseurs tenenkrommend moeten zijn. Sensatie beluste 'wereldverbeteraars' als mm zijn niet te beroerd om dergelijke uitspraken uitvergroot samen te voegen tot een gouden palm film. Meer dan inkoppertjes zijn het feitelijk niet, die echter wel precies voldoen aan wat een linkse meerderheid graag wil horen"
toen ik je reactie las, dacht ik: 'zowaar, ik ben het met 'm eens!!!' Helaas volgde toen dat laatste zinnetje. Jammer. Zo kortzichtig dat het bijna meteen al het voorafgaande neutraliseert.

Adamica

Avatar

In de manier waarop jij mijn berichtje naar eigen smaak vertaalt kan ik mezelf niet terug vinden Einstein. Ik zal mezelf dan ook niet verder vermoeien door er op in te gaan. :N

einstein

Avatar

Adamica "In de manier waarop jij mijn berichtje naar eigen smaak vertaalt kan ik mezelf niet terug vinden Einstein. Ik zal mezelf dan ook niet verder vermoeien door er op in te gaan. :N"

ja vast.. :Z

mrkaffa

Avatar

Het is toch leuk om te zien wat voor reacties deze film oproept,ik denk niet dat iedereen hier het voor de volle 100procent eens met elkaar zal worden,en dat hoeft ook niet,het is idd maar net wat je belangrijker vind:of dat een docu voor de volle 100 procent de waarheid verteld(daarom geeft Kenji DENK IK de film maar 2 sterren,en op zich terecht) ,of het belangrijker is dat Bush een koekje van eigen deeg krijgt.Ik denk als Moore meer te kennen had gegeven de regering Bush een koekje van eigen deeg te willen geven,ipv zo te leuren met het feit dat alles waar is,we het een stuk sneller eens hadden geworden,en de film een hogere waardering had gehad..denkikdenkikdenkikdenkik.....

frodo999

Avatar

Kben benieuwd
kben anti-bush

einstein

Avatar

frodo999 "kben anti-bush"

baanbrekende mededeling zeg..

Confuzer.nl

Avatar

Ach, heel ff is het vernieuwend, maar daarna wordt het zo langdradig en je ziet gewoon dat een hoop is gemaakt om de film qua tijdsduur te laten rekken. Ik ben dan ook daadwerkelijk in slaap gevallen op driekwart van de film...

hockeyer

Avatar

Prima docu! Ik was toch al niet zo`n fan van Bush, iets wat deze film alleen maar bevestigd. Het is inderdaad wel wat eenzijdig belicht, maar het is wel een musante eye-opener. Jammer alleen dat het begin vol humor zit, terwijl het einde hiervan verstoken is. Dit is, gezien de emoties van mensen, echter wel verklaarbaar. Aanrader!

Marlous

Avatar

Alle vaagheid ten top, maar ik kan toch zeggen dat ik het weer helemaal met Kenji eens ben.... ;)

Gisteren voor het eerst gezien en ik vond het suggestieve propoganda.

Ik heb het dan wel met een korreltje zout gezien, maar toch kon weinig mij in deze docu boeien.
Dat hele verhaal van die vrouw was gewoon ontzettend annoying al was het wel een goed beeld van vele amerikanen.
Al snapte ik niet echt waarom dit een half uur moest duren.

Moore vind ik een onsymphatieke man die: als hij ook de andere kant had laten zien, meer had kunnen bereiken in mijn ogen.

De beelden van Bush in de school, nadat hij het nieuws had gehoord zei mij juist niet wat Moore SUGGEREERDE...Hij had een lege blik, dat had ik ook. Nog uren nadat ik het hoorde...

En daar bestond de hele film uit. Suggestie....

Moore heeft in mijn ogen niets bereikt. Hij heeft alleen zijn gal kunnen spuwen, maar verder heeft de film geen enkele waarde....(ook al zijn veel feiten WEL waar)....
Cannes heeft zich wat mij betreft laten meeslepen in de hype...

Nou, ik heb hem gezien...that's it....

Arthaum

Avatar

Denkt iedereen nu, een half jaa later, nog steeds hetzlfde als hij in vorige reacties heeft opgeschreven? Of zijn de meesten nog steeds zo pro-bush?

Fahrenheit 9/11

acties