Einde aan fiscale stimulering Nederlandse film

FilmTotaal 18 september 2003 10:13 in Algemeen
Het kabinet maakt per 1 januari een einde aan een pakket van fiscale maatregelen om de Nederlandse filmindustrie te ondersteunen. De steun zou moeten leiden tot een zelfstandige bedrijfstak, maar volgens een rapport van het Bureau Berenschot is dat niet haalbaar.

Het pakket rond de zogeheten film-cv werd in 1999 van kracht voor een periode van vijf jaar. In die tijd is voor 210 miljoen euro aan zogeheten cv-films gemaakt, waarvan meer dan 200 miljoen voor rekeing van de overheid kwam.

Het meeste geld, ongeveer 150 miljoen euro, ging op in de eerste twee jaar van de regeling. Er kwam veel kritiek, omdat de regeling meer de calculerende belastingbetalers zou verrijken dan onze cultuur. De regeling werd versoberd toen in 2001 het nieuwe belastingstelsel van kracht werd.

In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende-II was dit jaar al afgesproken dat de regeling zou worden afgeschaft, maar de Tweede Kamer vroeg in juni om een evaluatie. Nu wordt de fiscale steun aan de filmindustrie alsnog afgeschaft, zo hebben de staatssecretarissen Van Gennip (Economische Zaken), Wijn (Financiën) en Van der Laan (Cultuur) aan de Tweede Kamer geschreven. In de begrotingen voor volgend jaar was er al geen geld meer voor uitgetrokken.

NieuwsFilm